top of page
Cyber security Insurance.jpg

Cybersecurity Insurance

Cyber-insurance is a speciality insurance product intended to protect businesses from Internet-based risks, and more generally from information technology infrastructure and activities risks. Risks of this nature are typically excluded from traditional commercial general liability policies or at least are not explicitly defined in traditional insurance products.

NESTOLS ofri asirans Cybersecurity ki bay pwoteksyon pou biznis ak òganizasyon kont pèt finansye ki soti nan cyber-atak ak vyolasyon done.

  • Yo prevwa mache asirans Cybersecurity pou grandi nan yon to kwasans anyèl konpoze de 24.9% soti nan 4.8 milya dola nan 2019 a 28.3 milya dola pa 2027.

  • Kouvèti asirans Cybersecurity NESTOLS adapte pou pwoteje biznis yo kont yon seri risk sou entènèt.

  • Li kouvri depans pou rekiperasyon done, entèripsyon biznis, frè legal, ak reklamasyon responsablite nan ka yon atak cyber oswa vyolasyon done.

Rekiperasyon Done:

  • Kouvèti asirans Cybersecurity NESTOLS la ka kouvri depans pou rekiperasyon done yo, ki gen ladan pri retabli done ki pèdi oswa pèvèti yo.

Entèripsyon biznis:

  • Kouvèti asirans Cybersecurity NESTOLS ka bay sipò finansye pou ede biznis yo refè revni pèdi yo epi kouvri depans kontinyèl yo pandan yon peryòd entèripsyon.

Frè Legal:

  • Kouvèti asirans Cybersecurity NESTOLS ka kouvri frè legal ki asosye ak defann kont reklamasyon pati ki afekte yo pote yo.

Reklamasyon responsablite:

  • Kouvèti asirans Cybersecurity NESTOLS la ka kouvri depans pou reklamasyon responsablite yo pote kont biznis kòm rezilta yon ensidan cyber.

Benefis adisyonèl:

  • NESTOLS ofri sèvis evalyasyon risk ak jesyon risk pou ede kliyan yo idantifye potansyèl cyber risk epi devlope estrateji pou bese risk sa yo.

  • Kliyan yo gen aksè a yon rezo ekspè nan domèn cybersecurity ki gen ladan envestigatè legal, ekspè sekirite IT, ak pwofesyonèl legal ki gen ekspètiz nan lwa cyber.

  • Opsyon pwoteksyon yo ka adapte selon gwosè kliyan an, endistri, ak nivo risk cyber.

Rezime: Kouvèti asirans Cybersecurity NESTOLS ofri biznis ak òganizasyon yon solisyon konplè pou jere risk ki asosye ak ensidan entènèt yo. Li bay pwoteksyon finansye ak sipò pou biznis yo pou yo navige jaden flè konplèks ak k ap chanje tout tan nan menas cyber. Pandan mache asirans Cybersecurity ap kontinye grandi, NESTOLS byen pozisyone pou l ofri opsyon asirans Cybersecurity adapte pou kliyan yo.

Kontakte nou

Mèsi pou soumèt!

bottom of page