top of page
Charging an Electric Car

Rideshare Insurance

Rideshare coverage protects you and your vehicle if you drive for a ridesharing service such as Uber or Lyft. While ridesharing companies may provide some insurance that applies to drivers operating on their platforms, their coverage may be limited while you're waiting to match with a rider or when you have a passenger in your vehicle. Progressive, and many other insurers, offer additional rideshare insurance that you can add to your personal auto policy to help fill coverage gaps.

NESTOLS rekonèt enpòtans k ap grandi nan endistri vwayaj pataje ak risk inik chofè nan endistri sa a fè fas a. Konsa, NESTOLS pran angajman pou l ofri opsyon asirans Ridesharing ki adapte pou moun ak konpayi ki nan endistri sa a.

 

Kouvèti asirans vwayaj NESTOLS la fèt pou ofri asirans espesyalize pou chofè ki travay ak sèvis pataj tankou Uber ak Lyft. Kouvèti sa a pral bay pwoteksyon finansye nan ka ta gen aksidan oswa ensidan ki rive pandan w ap kondui pou yon sèvis pataj.

 

Kouvèti a pral gen ladan pwoteksyon pou domaj nan machin chofè a, reklamasyon responsablite pou aksidan kòporèl oswa domaj pwopriyete nan twazyèm pati, ak pèdi revni si chofè a pa kapab travay akòz yon aksidan oswa ensidan. Kouvèti sa a enpòtan anpil pou chofè ki konte sou machin yo pou revni epi ki ka pa gen mwayen finansye pou kouvri depans inatandi ki soti nan aksidan oswa ensidan.

 

Anplis de pwoteksyon finansye, kouvèti asirans vwayaj NESTOLS la gen ladan tou aksè a asistans ak sipò ekspè. Sa gen ladann asistans pou ranpli reklamasyon, reprezantasyon legal, ak konsèy sou fason pou anpeche aksidan oswa ensidan alavni.

 

Kouvèti asirans Ridesharing NESTOLS la tou personnalisable, sa ki pèmèt chofè yo chwazi opsyon pwoteksyon ki pi byen satisfè bezwen yo. Sa a ka gen ladan opsyon pou pi wo limit pwoteksyon responsablite, kouvèti asirans pou pasaje vwayaj yo, ak pwoteksyon pou bagay pèsonèl ki rete nan machin nan.

 

An jeneral, kouvèti asirans vwayaj NESTOLS la se yon zouti valab pou chofè yo ak konpayi yo nan endistri vwayaj pataj la. Lè yo bay pwoteksyon espesyalize asirans ak asistans ekspè, kouvèti sa a ka ede chofè yo pwoteje machin yo, revni yo ak estabilite finansye yo.

 

 

Anplis de sa, kouvèti asirans Ridesharing NESTOLS la ka benefisye konpayi yo ki bay sèvis vwayaj pataje tou. Konpayi sa yo ka benefisye de kouvèti sa a lè yo bay chofè yo yon kouvèti asirans konplè, ki ka ede yo atire epi kenbe chofè yo.

 

Lè yo ofri asirans vwayaj NESTOLS la, konpayi yo nan endistri vwayaj pataj kapab demontre angajman yo genyen pou sekirite ak byennèt chofè yo. Sa a kapab yon zouti maketing pwisan, ede atire plis kliyan ak bati lwayote mak.

 

Finalman, kouvèti asirans Ridesharing NESTOLS ka benefisye tou pou pasaje ki pataje vwayaj yo. Kouvèti sa a ka bay yo lapè nan tèt ou, konnen ke yo pwoteje nan ka yon aksidan oswa ensidan pandan y ap monte ak yon sèvis pataj. Sa a ka ede ogmante satisfaksyon kliyan ak lwayote, sa ki ka kritik pou siksè nan konpayi ridesharing.

 

An jeneral, kouvèti asirans vwayaj NESTOLS la se yon zouti valab pou chofè yo, konpayi yo, ak pasaje yo nan endistri vwayaj pataj la. Lè yo bay pwoteksyon espesyalize asirans ak asistans ekspè, kouvèti sa a ka ede asire sekirite ak estabilite finansyè tout pati ki enplike nan pwosesis woulib la.

Kontakte nou

Mèsi pou soumèt!

bottom of page